O psima

OSNOVNA UPUTSTVA O ISHRANI I ZDRAVSTVENOJ PREVENTIVI PASA

1. ISHRANA PASA
Broj obroka u toku dana:
do 3. meseca starosti: 4
od 3. do 6. meseci: 3
od 6. do 12. meseci: 2
posle 12 meseci: 1
Vrste hraniva:
Proteinska:
- Meso (živo) osim svinjskog.
- Iznutrice (termički obrađene).
- Jaje (jedno nedeljno, celo, živo).
- Riba.
- Mlečni proizvodi.
Ugljeni hidrati:
Pirinač, kukuruzno brašno, testenina, hleb, griz.
Mineralne materije:
Gotovi preparati, (Cafortan, Cal-D-Phos, Felicavit Ca-P i sl.).
Vitamini:
AD3E kapi (u periodu rasta štenadi), gotovi multivitaminski preparati.
Povrće i voće: Poželjno je ne koristiti mahunasto povrće, začinjenu hranu.
Gotova hrana za pse: Prema uputstvu proizvođača.
2. DEHELMINTIZACIJA
Čišćenje od crevnih prazita prvi put se obavlja u starosti od 3. nedelje šteneta i obavezno pred vakcinaciju. Naredne dehelmintizacije se preventivno obavljaju 2-3 puta.
3. VAKCINACIJA PASA
Vakcinacija pasa protiv zaraznih oboljenja (Štenećak, Parvoviroza, Hepatitis, Leptospiroza i Koronavirusnog enteritisa) vrši se po sledećoj šemi:
Vakcinacija: u starosti od 6-8 nedelja
Revakcinacija: 4 nedelje nakon vakcinacije
Booster-izacija: 4 nedelje nakon revakcinacije
Naredne vakcinacije: na 12 meseci
Napomena:  Od izuzetnog je značaja da psi do 2 nedelje nakon revakcinacije budu u karantinu!
Vakcinacija protiv besnila: prvi put sa 4 meseci starosti, i nadalje na svakih 12 meseci.
Vakcinacija skotnih kuja: Prepopručljivo između 40. i 42. dana graviditeta.